SPORTOVNÍ DRUŽINA

pro děti 1. - 3. tříd ze ZŠ Sídliště Vlašim

CENA


1 500 Kč

Cena zahrnuje 2x týdně sportovní trénink
(v období 29.3. - 23.6. 2023 celkem 25 tréninků)

Sportovní tréninky

Tréninky budou probíhat 2x týdně.

STŘEDA 13:00 - 14:00
Trénink zaměřený na rozvoj koordinace a pohybové hry

PÁTEK 13:00 - 14:00
Atleticky zaměřený trénink

Sportovní servis pro Vaše dítě

Sportovní družina

Nad rámec běžného programu školní družiny umožňujeme dětem 2x týdně sportovat pod vedením kvalifikovaného trenérského týmu. 

Děti budou vyzvedávány přímo z družiny a po ukončení tréninku opět do družiny odvedeny. V případě potřeb samozřejmě možná individuální domluva.   

Sportovní družina je otevřena dětem z 1. – 3. tříd základní školy ZŠ Sídliště Vlašim.

Vhodné pro děti s pozitivním vztahem ke sportu, či pro sportovce jako doplněk k jejich sportu či kompenzace k jejich jednostrannému pohybovému zatížení.

 

Přihlášky zasílejte do 20.3. na info@msports.cz 

Předmět mailu: Sportovní družina

Obsah: jméno a příjmení dítěte, datum narození dítěte, jméno a příjmení zákonného zástupce, telefonní číslo

KDE

ZŠ Sídliště Vlašim

Areál Na Lukách

KDY

Březen - červen

29.3. - 23.6. 2023

logo_Msports

KDO

Michal Holánek

Kateřina Slabá

OMLOUVÁME SE!

Momentálně řešíme technické problémy, může se stát, že Vaše přihláška nedorazí.

Pokud nedostanete do 2 dnů potvrzení o přijetí přihlášky, ozvěte se prosím telefonicky.

Za vzniklé komplikace se omlouváme, pracujeme na odstranění.